عید نزدیک است

این روزها که به تقویم توی اتاق نگاه میکنم آخرین ورق تقویم دیواری آخرین ماه سال رو داد میزنه .

 وقتی میبینم کمتر از دو هفته به پایان سال مونده ناخودآگاه یاد سال جدید ، دید و بازدید و خرید قبل عید میفتم .

 عصر تو راه خونه جمعیت کوچه و بازار رو میبینم ولی توجهم رو جلب نمیکنه

احساس میکنم فقط برای خالی نبودن عریضه اومدن بیرون و شور و شوق خرید رو ندارن

درست عین خودم

شوری که بچگی ها و حتی یکمی بعدتر برای خرید لباس عید داشتم یادم نمیره

دو-سه سالی میشه که دیگه علاقه چندانی ندارم برم برای عید خرید کنم

راستش رو بخواین از اول هم با خرید مشکل داشتم ولی این قضیه خرید عید دیگه برام کلیشه شده

 سر وقت کمد لباس هام که میرم  لباسای روز عید سرحال و قبراق خودنمایی میکنه

درسته سال پیش پوشیدمش ولی همینو دوست دارم

 

  
نویسنده : شیرفروش محله ; ساعت ٧:۱٧ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٩ اسفند ۱۳۸۸