روزه داری و روزه خواری

. . . .

مش رمضون : داشتم میگفتم اصغر آقا جان ، این روزها روزه خواری برای خودش کلاسی دارد در حد بنز ! پسرم می گوید باباجان خودش کلاس ندارد که ، این تظاهرش هست که ارج و قرب وصف ناشدنی به آن می دهد !!!

جعفر آقا : همین آمریکای خودمان که مهد دموکراسی و آزادی های اجتماعی لقب گرفته وضعیتی دارد بس جالب توجه ، من یک چیزی می گویم شما هم یک چیزی می شنوید باید ببینید تا باور کنید ، مثلا در محله ای که اکثر قریب به اتفاق چینی هستند دیگران خودشان را با مقررات آنها وفق می دهند و مواظبند که رفتارشان باعث ناراحت چینی ها نشود

جالب نیست ؟ در کشور خودت باید به بیگانه احترام بگذاری

آقای مهندس : اما اینجا وضعیت جور دیگریست ، اقلیت مسلمان و روزه خوار باعث رنجش اکثریت مسلمان و روزه دار می شوند

اصغر آقا : چه جالب !!!  آن ور دنیا هوای اقلیت بیگانه را دارند و اینجا اکثریت خودی بیگانه می شوند .

 

بفرمایید خوراک وبلاگ را نوش جان کنید :

http://feeds2.feedburner.com/onemilkman

  
نویسنده : شیرفروش محله ; ساعت ۱٢:۳۸ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٧ شهریور ۱۳۸٩