عجایب الغرایب

> طرف آمده به مناسبت روز ناشنوایان برایشان برنامه رادیویی ! تهیه کرده

> طرفِ شماره دو ، دویست و پنجاه میلیون پول داده برای ماشین گذاشته داخل پارکینگ ، چون اگر خراب بشود قطعاتش موجود نیست

> از پشت که نگاه میکنی چنان دست همدیگر را گرفته اند که حسودیت میشود به این دو تا کفتر عاشق ، ازشان که جلو میزنی در انتظار شنیدن حرفهای عاشقانه شان هستی میبینی موضوع صحبتشان رفقای زمان دبستانشان هست

 

  
نویسنده : شیرفروش محله ; ساعت ٩:۱٥ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٢ مهر ۱۳۸٩