چرا شیرفروش ؟

ایشون همون مرد مورد نظر می باشد 

( لطفا با اعلامیه های wanted اشتباهش نگیرید )

همونیه که ذکر خیرش رو بالا کردم

 

درحال حمل شیر کم چرب 2% 

اینم کارتونیش به همراه شیر کم چرب 2%

یعنی نمیدونی این چیه ؟ همه چی رو باید من بگم ؟ 

شیر مورد نظر !

 

گل پسر !

 

همون کاری رو که گفتم میکنه 

همون کاری رو که گفتم داره میکنه

بی ربط 

بی ربط

این خاله خان باجی از کجا پیداش شد ؟

نمیدونم این از کجا پیداش شد

 

 

/ 0 نظر / 14 بازدید