اتوبوس ، خوشه

 

نمیدونم توجه کردین یا نه صبح اول وقت قسمت آقایون اتوبوس پر میشه ، عصر هم قسمت خانوما

صبح که میشه خیل عظیم اقایان کاری ! تشریف می برن سر کار و عصر هم خانوما از خرید بر میگردن نیشخند 

 

یه بابایی مسیج میزنه مرکز آمار تا بدونه خوشه چنده

جواب میاد :  متاسفانه خوشه ی شما را خر خورده هست !!!زبان

/ 2 نظر / 17 بازدید
نسیم

خوشگله خوشه چندی ؟ [نیشخند]